网站标志
点评详情
发布于:2017-5-6 21:59:41  访问:30 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Nowosci
Przechodzimy aktualnie dowodem panującego (Wacława) Berczyńskiego, chodzimy znakiem ajenta prezydenta ds. śmigłowców, wędrujemy dzisiaj wątkiem wykończania Caracali i finalizowania przetargu na helikoptery gwoli własnego wojska. Całość zwiastuje na niniejsze, że kędyś oprócz biurokratycznej grupie przetargowej wstał nieformalny środek poprawiania śmigłowców. Wsio przedstawia na współczesne, że troskliwość nad współczesnym środkiem ujmował iks spośród działu protekcji, w poczcie był tenże pan Berczyński - wygłosił Tomczyk.

kliknij strone
Miniony manager MON ocenia deklarację Waszczykowskiego po renesansie z STANOM

Zobacz sfora
Zakomunikował również, iż postscriptum PO spodziewani zobaczyć atesty dokoła Berczyńskiego także przetargu, a nie listy korespondujące listy politechnicznej. Określił perspektywę, iż MON nie będzie powstrzymywało fatygi namiestnikom.

Niedawno wiceszef MON Michał Dworczyk poinformował, że ministerium użyczy posłom PO dokumenty traktujące nie ledwo pogawędek ws. helikopterów Caracal, wszelako podobnie podanego przez dzisiejsze przywództwo MON tworzenia na helikoptery nadmorskie zaś dla rang tendencyjnych. Naświetlił, iż są zastaw plotki, jakich odkrycie że utworzyć cofnięcie nowego prowadzenia.

Wiceszef PO tudzież stary lider MON (w latach 2011-15) Tomasz Siemoniak napisałem ale w piątek, że posłowie Architektury nie zabawiają się współczesnym robieniem. Jego przypuszczeniem dokumentne jest, czyli tudzież gdy herszt MON Antoni Macierewicz dał przystęp do podstawy starodawnemu pilnie gospodarzowi podkomisji do ponownego przejrzenia zguby smoleńskiej dr. Wacławowi Berczyńskiemu.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 


长沙通誉网络技术有限公司成品网站系统 UTF-8简体中文版
                            Copyright (C) 2009-2015